Privacyverklaring

Sneyers Ives, gevestigd te Tielen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sneyers Ives
Stationsplein 4
2460  Tielen
info@fietsatelier-sneyers.be
+32(0)14/89.20.40

Persoonsgegevens:

Sneyers Ives verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. Je hebt trouwens altijd de mogelijkheid om zelf deze informatie te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Sneyers Ives verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Sneyers Ives neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens 

Sneyers Ives bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Indien je een account hebt aangemaakt, dan heb je ten alle tijden de mogelijkheid om al jouw gegevens te verwijderen.
Bij een eenmalige checkout (aankoop zonder registratie) heb je ook de mogelijkheid om je gegevens in te zien en/of te verwijderen. Dit doe je via deze link.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Sneyers Ives verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sneyers Ives blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met de volgende dropshipment leverancier(s) samen:
Kruitbosch Zwolle B.V. - Ravensburgstraat 8 - 8028 PZ ZWOLLE

Voor de financiële afhandeling werken wij samen met:
CURO Payments B.V. - Maaskade 1 - 5347 KD Oss

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Noodzakelijke en functionele cookies

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen zoals jouw winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee onze website/shop optimaliseren.

Cookies van derden

De cookies van derden die de functionaliteiten van deze partijen mogelijk maken. Deze functionaliteiten zijn bijvoorbeeld Youtube filmpjes bij een product, een "delen" knop bij een product of de Google Maps kaart op de contact pagina.
Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen is te zien in de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun website:
- AddThis.com (deel onze producten met anderen)
- Google Maps (voor de kaart op de contact pagina)
- Youtube (voor tonen van video's)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fietsatelier-sneyers.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Sneyers Ives zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Sneyers Ives wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sneyers Ives neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fietsatelier-sneyers.be.